Dr.Doğan ALANTAR

Dr.Doğan ALANTAR
Dr.Doğan ALANTAR

Kurucu Ortak Yönetici

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Boston Üniversitesinde Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans yapmıştır. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman bölümünde doktora eğitimini tamamlamıştır. Maliye Bakanlığında Maliye Müfettişi ve daire başkanı olarak çalışmıştır. 2012 yılından bu yana özel sektörde Yeminli Mali Müşavir olarak faaliyet göstermektedir. Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonu üyesidir. 

4 9
Linkedin Hesaplarımız
Son Yazılar
Ayın İpucu
İşletmedeki stokların TL tutarları 2023 yıl sonunda enflasyonla vergi alınmadan düzeltilecek. Tutarları artırılmış bu stoklar 2024'de satıldığında maliyet olarak kabul edilecek. Önemli bir vergisel avantaj.
© 2021. All Rights Reserved.