Kurumsal

Kurumsal
Hakkımızda

Alantar, mali konularda danışmanlık,denetim ve raporlama alanında uzmanlaşmıştır. Firma içerisinde denetim, muhasebe, KDV iadesi, ar-ge, teşvikler, vergi hukuku ihtilafları konularında ihtisas birimleri bulunmaktadır. Firmamız uluslararası vergi uygulamaları konusunda geniş bir tecrübe ve bilgi birikimine sahiptir. Ayrıca şirketlerde muhasebe sistemlerinin kurulması, iç kontrolün geliştirilmesi ve finansal kontrol sistemlerinin oluşturulması konusunda önemli saha tecrübelerine sahip durumdayız.

 

Neden Alantar ?

- Müşterilerimizin taleplerini tam olarak anlamaya çalışırız.

- Bir problemi çözerken başka problem üretmeyiz.

- Konuyu tüm yönleri ile değerlendiririz.

- Sorulara verdiğimiz cevapların nihai kesin ve teyit edilmiş olmasına dikkat ederiz.

- Teori ve uygulama farklılıklarını özellikle ifade ederiz.

- Müşterilerimizi kendi ortaklarımız gibi görerek, sorunlarını yasal çerçevede, hızlı ve kalıcı bir biçimde çözmekteyiz.

- Müşterilerimizle ilişkilerimizde rutin uygulamalar yerine mümkün olduğunca yüz yüze ilişkiler geliştirmeyi tercih ederiz.

- Periyodik denetimler veya müşterilerin beyanı ile tespit edilen sorunlar ekip olarak müzakere edilir.

- Özellikle mevzuatın muğlak olduğu noktalarda teyit sayısı arttırılır.

- Müşterilerimizi süreçle ilgili eş zamanlı bilgilendiririz.

- Bunları yaparken kanuni çizgilerin dışına taşmayız.

 
Vizyonumuz

Çalıştığımız şirketlerde organizasyonel yapılanma, ERP sistemleri, finansal kontrol, ar-ge gibi alanlarda iç kontrol sistemlerini güçlendirici yenilikler önermek. Vergi denetimini iç kontrol sistemlerinin bir bileşeni olarak hayata geçirmek.

Sloganımız

Yüz Yüze Çözümler;

Sorunu anlama, tüm yönleri ile tanımlama, teyit etme ve çözüm seçeneklerini geliştirmeyi

ifade eder. Muhakkak yüz yüze olmayı gerektirmez ancak çözüm konusunda samimi olmayı,

konuyu gereksiz yere büyütmemeyi veya küçümsememeyi gerektirir. Yüz yüze çözüm mekanik

veya otomatik bir çözüm değildir tam tersine en sağlıklı ve kestirme yolu, en hızlı şekilde tarif etmektir.

 

Linkedin Hesaplarımız
Son Yazılar
Ayın İpucu
İşletmedeki stokların TL tutarları 2023 yıl sonunda enflasyonla vergi alınmadan düzeltilecek. Tutarları artırılmış bu stoklar 2024'de satıldığında maliyet olarak kabul edilecek. Önemli bir vergisel avantaj.
© 2021. All Rights Reserved.