Gül ARSLAN KURNAZ

Gül ARSLAN KURNAZ
Gül ARSLAN KURNAZ

Ortak

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunudur. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. Maliye Bakanlığında Vergi Müfettişi olarak çalışmıştır. 2015 yılından bu yana özel sektörde Yeminli Mali Müşavir olarak faaliyet göstermektedir. 

4 9
Linkedin Hesaplarımız
Son Yazılar
Ayın İpucu
İşletmedeki stokların TL tutarları 2023 yıl sonunda enflasyonla vergi alınmadan düzeltilecek. Tutarları artırılmış bu stoklar 2024'de satıldığında maliyet olarak kabul edilecek. Önemli bir vergisel avantaj.
© 2021. All Rights Reserved.